PenkiPramogauk
EN   RU

2018 m. Birželio 24 d., Sekmadienis 

Testai

Genijus ar vidutinybė...Ar buvo (yra) jūsų giminėje keistų, originalių žmonių?

Taip
Ne

Ar yra giminėje gabių, talentingų žmonių?

Taip
Ne

Ar kiti žmonės jus apibūdina kaip gabų, kūrybingą žmogų?

Taip
Ne

Ar esate darbštus(i)?

Taip
Ne

Ar prireikus sugebate ilgai ir produktyviai dirbti?

Taip
Ne

Ar užsibrėžto tikslo siekiate energingai ir atkakliai?

Taip
Ne

Ar esate pastabus(i)?

Taip
Ne

Ar smulkmeniškumas nėra pagrindinė jūsų savybė?

Taip
Ne

Ar mokate laisvai fantazuoti?

Taip
Ne

Ar greitai kuriate asociacijų grandinę?

Taip
Ne

Ar originaliai mąstote, t. y. ar sugebate įvairiuose reiškiniuose kartais pastebėti tai, ko kiti dar nėra aptikę?

Taip
Ne

Ar formuluojate mintis laisvai ir aiškiai?

Taip
Ne

Ar kuriant pavyksta laisvai reikšti savo jausmus?

Taip
Ne

Ar turite humoro jausmą?

Taip
Ne

Ar platūs jūsų interesai?

Taip
Ne

Ar sugebate rizikuoti?

Taip
Ne

Ar esate pasielgęs(usi) keistai, netikėtai?

Taip
Ne

Ar sugebate būti vaikiškas(a)?

Taip
Ne

Ar kuriame nors savo gyvenimo etape turėjote bendravimo su žmonėmis sunkumų?

Taip
Ne

Ar jūsų kūrybiniai sumanymai baigiasi puikiais rezultatais?

Taip
Ne

Ar šie rezultatai reikšmingi žmonijai?

Taip
Ne

Ar jums kartais dingteli mintis, jog kada nors vienoje iš enciklopedijų jūsų gyvenimui ir kūrybai bus skirtas visas puslapis (na, pusė puslapio)?

Taip
Ne