PenkiPramogauk
EN   RU

2019 m. Balandžio 20 d., Šeštadienis 

Anekdotai

rūšiuoti pagal:

Įvairūs

1-10 11-20 21-30 31-40 

Papuolė į pragarą amerikietis, indas ir rusas. Tuoj pat prisistatė velnias ir sako:
- Visiems kas papuola į pragarą duodu paskutinį šansą patekti į dangų.
Ir išsitraukia velnias didelį botagą kurio dar niekas žemėje nėra matęs.
- Kas atlaikys tris smūgius nesurikęs, tą paleisiu į rojų. Galite prisidengti kuo tik norite. Pirmas amerikonas. Velnias ir klausia:
- Kuom prisidengsi?
Na amerikietis pasiėmė didžiulį granito gabalą ir laukia smugių.
Velnias užsimojo... Pirmas smūgis... Akmuo į šipulius. Antras smūgis... amerikonas klykia nesavu balsu.
- Sekantis.
Ateina indas. Velnias ir to klausia kuo prisidengs. Indas atsako:
- Niekuo! Aš visą gyvenimą joga užsiminėjau ir medituojant kūnas nejaučia skausmo.
Velnias užsimojo... Pirmas smūgis... Tylu ramu. Antras smūgis... Tylu ramu. Trečias smūgis... Tylu ramu.
Velnias sako:
- Na kągi, gali varyt į rojų.
O indas atsako:
- Ne, noriu pasilikti ir pasižiūrėti. Visuose anekdotose rusai laimi. Noriu pažiūreti kaip jam šįkart pasiseks.
- Na gerai, pasilik jei taip nori. Na ir kuo prisidengsi? - klausia velnias ruso.
- Kuo kuo, žinoma indu....

(7062/1753)

Eina žmogelis su dviem arbūzais po pažastimis prie atobuso, jau ateina prie jo netoli, eina eina, autobuse jau daug žmonių sėdi... ir žmogelis žiūri, kad autobusas pradeda važiuoti. Žmogelis bėga, bėga paskui autobusą, vejasi jį, vienas arbūzas iškrenta, bet jis visvien bėga, kitas iškrenta, bet tasai vistiek bėga kiek kojos neša... Visi, kurie sėdėjo autobuse, visi visi, žiūri į tą žmogelį ir juokiasi... Vienas net iškiša galvą pro autobuso langą ir rėkia tam žmogeliui: -tu čia nesistenk pasivyt autobuso, nes mes čia visi sėdintys autobuse tuoj apsimyšim iš juoko!!! tada žmogelis tiems atsako rėgdamas: -jūs gal ne tik apsimyšit, bet ir apsišiksit kai sužnosit,  kad aš to autobuso VAIRUOTOJAS!!!:D:D:D

Inesulka
(2252/561)

Marsiečio dienoraštis: 2017 birželio 38d, į mūsų planetą atvyko žemiečiai iš amerikos. Su savo super technologijom pralaužė mūsų bunkerius per parą. Davė hamburgerių. Buvo skanu, bet ne visiems užteko. Teko suvalgyti amerikiečius. 2048 lapkričio 45d į mūsų planetą atvyko žemiečiai iš Japonijos. Su savo nano technologijom pralaužė  mūsų bunkerius per 1 valandą. Davė suši. Buvo skanu, bet ne visiems užteko. Teko suvalgyt japonus. 2108 spalio 50d į mūsų planetą atvyko žemiečiai bachuriukai iš Šiaulių. Su savo bitom sudaužė  mūsų bunkerius per minutę. Davė per galvą. Skanu nebuvo, bet visiems užteko.

Karolis
(3089/770)

Ateina vaikinukas į tualetą. Nusimauna kelnes, pritupia... Staiga girdi:
- Labas!
Vaikinukas:
- Nu labas!
- Kaip sekasi?
- Gerai viskas.
- Ką darai ?
- Ką galime tualete veikt?!
Paskui girdi:
- Tu man atleisk, aš tau perskambinsiu, nes kažkoks kvailelis iš kitos kabinos į mano klausimus atsakinėja.

(3239/812)

Atbėga Petriukas pas mamą ir rėkia:
- Mama tėvelis palėpėj pasikorė.
Mama nubėga į palėpę, o ten tuščia. Jau atsisuko barti Petriuko, o tas:
- Su Balandžio 1, mama, tėvelis rusy kabo!

(5901/1481)

Kopia į kalną du draugai. Vienas iš jų yra mikčius. Ir jie  kopia, o tas visą kelią mikčioja:- papa pa pa papa... kitas atsako:- dieve mano, atsibodo man jau tie tavo pa pa pa, užlipsim į kalną ir pasakysi ką norėjai. Užkopia abu draugai ir draugelis sako:- nu, tai ko ten norėjai??? - pa papalapinę apačioj palikom.- atsako mikčius. Nu pavargę, nusilpę draugai kopia apačion. Ir vėl tas mikčius: -pa pa pa pa papapa pa pa.... - nu atsibodai man jau tu, nulipsim, pasakysi. Nulipo apačion draugeliai ir draugelis sako: -nu, ko norėjai??? -pa papa pajuokavau....:D :D :D

Inesulka
(831/209)

Sėdi Petriukas pamokoj, pirmam suole, prieš mokytoja. Smyx, raštelį mokytojai ant stalo: - mokytoja, aš jus myliu! perskaičius atsako jam (irgi rašteliu): - as vaikų nemyliu ... Petriukas nepasimetė, atrašė: - nebijokite! vaikų nebus!

Olia
(3125/790)

Mane labai nervindavo, kai per kiekvienas vestuves visos bobutės baksnodavo ir sakydavo: "Tu - sekantis". Tačiau jos apsiramino, kai aš joms tai pradėjau sakyti per laidotuves.

(3374/853)

Eina du žmonės per dykumą vienas turi maišą aukso, kitas maišą buterbrodų, vienas žmogelis valgo tuos buterbrodus, o kitas seilia varvina ir sako kitas:- ei... padarom turgų, tu pardavinėk buterbrodus, o aš juos pirksiu, gerai atsako kitas, tas prieina ir klausia:- kiek vienas buderbrodas maišas aukso, kodėl taip brangiai, pavaikščiok po turgų gal pigiau rasi.

singaras
(1361/345)

Eina du policininkai gatve ir randa veidrodėlį. Vienas pakelia ir sako:- jis man kažkur matytas. Kitas pažiūri:- taigi čia aš! Pirmasis:- ne aš, susiginčija. Pro šalį eina komisaras. Prieina ir klausia: -kas nutiko vyrai? ko ginčijatės? -nu radom nuotrauką, jis sako, kad ten jo,o aš, kad mano.- Duokit pažiūrėt, komisaras pažiūri ir sako:- Jūs ką savo viršininko neatpažystat? dar kartą taip atsitiks atleisiu abu. Įsideda veidrodėlį į kišenę ir nueina. Vakare grįšta namo pasikabina švarką, o pauglė dukra iškart per kišenes, randa veidrodėlį, pažiūri, nulekia pas mamą ir sako - mama, tėtis meilužę turi, nuotrauką radau!- parodyk! pažiūri ir sako:- fui kokia bjauri, net pavydėt neverta...

jovita
(616/158)

1-10 11-20 21-30 31-40